Investování do fotovoltaické elektrárny a do akcií S&P 500 jsou dvě odlišné formy investice, které mají bezesporu své výhody a nevýhody. Zde se podíváme na některé klíčové faktory, které by mohly pomoci při rozhodování.

Výnosy

Jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o investování je výnos. Pokud jde o fotovoltaické elektrárny, výnosy jsou obvykle pevně stanovené na základě smlouvy s distribuční společností. Tyto smlouvy bývají uzavírány na několik let dopředu a garantují tak investorovi stabilní příjmy.

Nicméně, v případě akcií S&P 500 jsou výnosy závislé na výkonu společností, které tvoří index. Tyto výnosy mohou být vysoké, ale mohou se také rychle snížit v případě hospodářské recese nebo poklesu cen na trhu.

Riziko

Dalším faktorem, který je nutné při investování zvážit, je riziko. Investice do fotovoltaické elektrárny bývá považována za poměrně bezpečnou, protože smlouvy na prodej vyrobené elektřiny garantují příjmy na několik let dopředu. Nicméně, mohou existovat rizika spojená s technologií a údržbou elektrárny, stejně jako rizika spojená s distribuční společností.

Na druhé straně, akcie S&P 500 jsou obecně považovány za rizikovější, protože jsou závislé na výkonu společností, které tvoří index. Pokud některá z těchto společností neuspěje, může to vést ke ztrátám pro investory.

Index S&P 500

Index S&P 500 je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších akciových indexů na světě. S&P 500 sleduje výkonnost 500 předních amerických společností, které jsou zastoupeny různými sektory ekonomiky. Index je vážen podle tržní kapitalizace společností, což znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu.

S&P 500 je často považován za ukazatel amerického akciového trhu a slouží jako ukazatel vývoje americké ekonomiky. Má dlouhou historii, která sahá až do roku 1957. Během této doby index prošel mnoha obdobími růstu i poklesu, ale dlouhodobě se ukazuje jako atraktivní investiční možnost.

Historicky vzato, S&P 500 dosáhl průměrné roční výnosnosti 10 %, po očištění od inflace se historický roční výnos pohybuje okolo 7%. Je však důležité si uvědomit, že minulý výkon nezaručuje budoucí výsledky. Výkonnost indexu S&P 500 je ovlivněna mnoha faktory, včetně celkového vývoje ekonomiky, geopolitických událostí, politických rozhodnutí a dalších proměnných.

Před investováním do indexu S&P 500 je důležité pečlivě zvážit své cíle, investiční horizont a toleranci k riziku. Investice do akcií vždy nese určité riziko, a proto je vhodné konzultovat s finančním poradcem, který vám pomůže posoudit vhodnost této investice pro váš individuální profil a potřeby.

Investice do fotovoltaické elektrárny

Investice do fotovoltaické elektrárny je dlouhodobá investice do obnovitelné energetiky, která má své výhody a nevýhody. Zde je přehled faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny:

1. Stálé příjmy: Fotovoltaická elektrárna může generovat stálé a predikovatelné příjmy v podobě prodeje elektřiny. V závislosti na smlouvách o odbytu elektřiny můžete mít zaručené příjmy po několik let dopředu. To může poskytnout jistotu a stabilní výnos z investice.

2. Ekologické hledisko: Investice do fotovoltaické elektrárny přispívá k obnovitelné energetice a snižování emisí skleníkových plynů. Můžete přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

3. Dlouhodobý výnos: Fotovoltaické elektrárny mají dlouhou životnost a potenciál generovat výnosy po dlouhou dobu. Při správné údržbě a provozu může být návratnost investice zajímavá.

4. Rizika a údržba: Existují určitá rizika spojená s investicemi do fotovoltaických elektráren, včetně možných technických problémů, změn v legislativě nebo možných změn na trhu elektřiny. Je důležité mít na paměti potřebu pravidelné údržby a možné náklady na opravy.

5. Počáteční investice a náklady: Investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje značné počáteční investice na nákup a instalaci solárních panelů a dalších zařízení. Je důležité zohlednit tyto náklady a zvážit jejich návratnost vzhledem k očekávaným příjmům.

Jaká je návratnost investice do FVE a roční zhodnocení?

Jako příklad uvedeme nejprodávanější elektrárnu o výkonu 10kWp společně s 10 kW střídačem SofarSolar HYD 10KTL -3PH. Dále s 10,24kWh baterií AMASSTORE BTS (LiFePO4), novinkou pro rok 2023, a přidáme dvě české nabíjecí stanice pro elektrické vozidla. Tento fotovoltaický set na klíč u nás bez starostí pořídíte, po odečtení dotace, od 310 000,- Kč vč. DPH. V ceně je kompletní instalace bez jakýkoliv nutných dalších investic.

Výše zmíněná 10kWp elektrárna za ideálních podmínek bez problému vyrobí 10 MWh ročně. Při výpočtu návratnosti je zde důležité zmínit několik ovlivňujících faktorů:

Zajímalo by vás, jaká by byla vaše reálná návratnost s fotovoltaickou elektrárnou? Napište nám na info@peebee.cz, kde vám rádi sestavíme nabídku na míru.

Pojďme si vytvořit modelový příklad s jedním z našich klientů, který neměl zafixovanou cenu energií a platí aktuálně ČEZu 7,3 Kč za dodanou kWh. Fixně nastavenou cenu výkupu přebytků má na 3 Kč za vyrobenou kWh. Dle měsíčního vyúčtování jsme zjistili, že má klient roční spotřebu 10MWh. Z toho bude muset během celého roku dokoupit 3 725kWh od ČEZu a 6 881 kWh využije domácnost z vyrobené energie díky FVE. Celkové přebytky budou 3 119 kWh, které prodá za 3 Kč.


Po sečtení zjistíme, že fotovoltaická elektrárna může ročně ušetřit bez problému 59 587 Kč každý rok, pokud budete mít stále stejné podmínky. U tohoto příkladu získáváme návratnost do 5 let s ročním zhodnocením 19,2%.

Abychom nepočítali pouze s ideálními čísly, můžeme k ceně přičíst náklady na údržbu FVE po 10 letech, které činí přibližně 100 000 Kč. Ty využijeme například na opravu celé technologie nebo na výměnu baterií. Pořizovací cena FVE tak stoupne na 410 000 Kč s návratností do 7 let a ročním zhodnocením 14,5 %.

Z našeho pohledu je investice do fotovoltaické elektrárny bezpečnější a zajímavější než akciový trh. Pokud vás zajímá, jak by investice do FVE vypadala konkrétně u vás, napište nám na info@peebee.cz nebo zavolejte na +420 607 080 902. Rádi se na to s vámi nezávazně podíváme.

Napsat komentář